Tłumaczenia prawnicze

Tłumaczenia prawnicze

Spread the love

– wszystkie teksty prawne, w tym dokumentacja procesowa;

– umowy handlowe;

– kontrakty handlowe;

– umowy najmu;

– umowy ramowe;

– ogólne warunki współpracy;

– akty prawne;

– ustawy;

– uchwały;

– rozporządzenia;

– regulaminy;

– certyfikaty;

– akty notarialne.

Spread the love