Tłumaczenia biznesowe

Tłumaczenia biznesowe

Spread the love

– zapytania ofertowe;

– oferty;

– specyfikacje istotnych warunków zamówienia;

– certyfikaty zgodności;

– normy jakości;

– sprawozdania zarządu,

– protokoły zebrań;

– dokumenty rejestrowe;

– akty założycielskie;

– statuty spółek;

– dokumenty fundacyjne;

– plany biznesowe;

–  plany inwestycyjne;

– dokumentacje projektowe;

– dokumenty fuzji i przejęć;

– raporty z audytów i due diligence.

Spread the love